Błędy językowe w Internecie

Marka Nadwyraz.com, która promuje poprawną polszczyznę i literaturę oraz portal Polszczyzna.pl zaprezentowały listę 100 najczęstszych błędów językowych w Internecie. Autorom tego zestawienia zależy przede wszystkim na tym, by wyniki ich badań trafiły do jak największej grupy odbiorców. Opublikowanie listy ma na celu uświadomienie, jakie błędy popełniamy i zmuszenie do refleksji nad Internetową polszczyzną.

Continue reading