Biblioteka Akademicka PSW

Kilka faktów o Bibliotece Akademickiej PSW:

  1. Powstała w 2001 roku.
  2. Do listopada 2016 roku jej powierzchnia obejmowała 300 m2. W chwili obecnej, po rozbudowie, ogólna przestrzeń udostępniania i zarządzania zasobami wynosi ok. 1200 m2.
  3. Posiada ponad 33 tysiące jednostek inwentarzowych (publikacje książkowe, broszury, kasety audio, kasety video i płyty CD, multimedia do nauki języków obcych).
  4. Prenumeruje ponad 100 tytułów czasopism, w tym 7 tytułów obcojęzycznych.
  5. Informacje o zbiorach biblioteki są dostępne poprzez katalog komputerowy (dostępny również online).
  6. W trzech STREFACH usługowych z wolnym dostępem do książek i czasopism, użytkownicy mają do dyspozycji nowoczesne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, skanery i odtwarzacze CD. Nowoczesnym rozwiązaniem jest strefa samoobsługowa z urządzeniem do samodzielnego wypożyczania, inteligentnym regałem umożliwiającym zdanie książki bez udziału bibliotekarza i skanerem z możliwością zapisania skanów na nośniku USB. Wyselekcjonowano strefy do nauki grupowej i indywidualnej. Ponad to użytkownicy mają możliwość korzystania ze stref relaksu umiejscowionych na różnych poziomach Biblioteki.

    Biblioteka Akademicka PSW stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Podstawowy księgozbiór znajdujący się w systemie biblioteczno-informacyjnym Uczelni jest gromadzony i opracowywany w systemie SOWA2/MARC21. Uzyskanie informacji o zbiorach możliwe jest poprzez katalog dostępny na bibliotecznych komputerach stacjonarnych lub online.