Kogo zainteresuje BazTOL?

Portal BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych”.

W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

Zasoby portalu są selekcjonowane, oceniane i katalogowane przez bibliotekarzy – redaktorów współtworzących bazę. Źródła sieciowe wybrane do portalu są fachowo oceniane, opisywane i katalogowane zgodnie z przyjętą listą kryteriów oceny jakości i zastosowaniem standardu opisu dokumentów sieciowych. Zasady doboru i oceny źródeł są jawnie określone.
Zasoby internetowe w BazTOL są stale kontrolowane, a ich opisy podlegają regularnej aktualizacji.

Przydatne linki: