Polska Platforma Medyczna

Platforma jest efektem projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny, współfinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. Łączy i udostępnia dane dotyczące aktywności naukowej i potencjału badawczego ośmiu jednostek Medycznych: Uniwersytetów z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Polska Platforma Medyczna (PPM) ma na celu prezentację i promocję osiągnięć naukowych i potencjału badawczego naukowców UMB w zakresie medycyny, farmacji, stomatologii, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony zdrowia.

Przydatne linki: