Wykłady w Internecie

Wszechnica.org.pl to ogólnodostępna baza wykładów popularnonaukowych, wywiadów oraz dyskusji do obejrzenia i wysłuchania online. Większość materiałów realizowane jest we współpracy z prestiżowymi instytucjami kultury i nauki: Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Festiwalem Nauki w Warszawie, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Na stronie Wszechnicy można również znaleźć nagrania poświęcone m.in. ochronie dziedzictwa kulturowego, włączaniu mieszkańców w planowanie przestrzeni wspólnej czy zarządzaniu ryzykiem powodziowym.
Większość materiałów dostępnych na portalu opublikowanych jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL), dzięki czemu są dostępne bezpłatnie dla wszystkich, także do dalszego rozpowszechniania i publicznego prezentowania (np. w szkołach czy bibliotekach).

Przydatne linki: