Cytujemy po harwardzku

cytowanie

 

 

 

 

Cechą każdej pracy (dyplomowej, naukowej) jest odwoływanie się do badań i prac naukowych z danej dziedziny. Każdy cytat czy odwołanie powinno być opatrzone przypisem bibliograficznym pracy, na którą autor tekstu się powołuje.


Istnieje wiele stylów tworzenia przypisów, jednym z nich jest system harwardzki.
Harvard Referencing System, zwany potocznie „autor-data”, to sposób cytowania źródeł bezpośrednio w treści akapitu przez umieszczenie w nawiasie skrótowego wskazania do cytowanej publikacji (nazwisko autora, rok publikacji, numer strony), np.
Londyn, aby ratować kolonie brytyjskie w Azji, przymknął oko na zajęcie przez ZSRR Międzymorza (Grygajtis, 2006, s. 9).


Przydatne linki: