PLATFORMA Z CZASOPISMAMI

Internet to nieocenione źródło informacji, a także darmowej literatury. Mamy to  szczęście, że żyjemy w czasach, kiedy książki i czasopisma są na wyciągnięcie ręki. Istnieje wiele internetowych baz przeszukujących źródła z naukowymi artykułami, czasopismami czy książkami. Duża ich część jest bezpłatna i anglojęzyczna. Dziś przedstawiamy polską cyfrową platformę czasopism naukowych. Jest to jedna z kilku takich platform dostępnych w Polsce, których zadaniem jest m.in. ułatwianie śledzenia bieżącego  piśmiennictwa naukowego.

AKADEMICKA PLATFORMA CZASOPISM:

  • to bezpłatny dostęp, korzystanie i wymiana plików w systemie Open Access na zasadach licencji niewyłącznej Creative Commons;
  • to system informatyczny przygotowany na podstawie platformy Open Journal System realizowanej w ramach Public Knowledge Project, co daje dostęp do bezpłatnych i wciąż wdrażanych na całym świecie aktualizacji.

Wśród partnerów platformy są m.in. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Historii PAN, Akademia Ignatianum w Krakowie.
Obecnie na Akademickiej Platformie Czasopism znajduje się ponad 80 czasopism z takich kategorii tematycznych jak: nauki humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne.


Przydatne linki: