PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE NAUKOWCÓW

Wiedzieliście, że naukowcy mają swoje portale społecznościowe? Największą popularnością cieszą się dwa: ResearchGate oraz Academia. Jakie są ich funkcje? Umożliwiają udostępnianie własnych prac i prowadzenie statystyk wyświetleń poszczególnych artykułów. Poza tym portale ułatwiają kontakt z autorami i pozwalają obserwować ich osiągnięcia badawcze. Rejestracja na takim portalu umożliwia uzyskanie pełnych wersji prac, do których dostęp poprzez bazy danych byłby płatny.

Research Gate – bezpłatny, ogólnodostępny serwis społecznościowy dla naukowców. Funkcjonuje od 2008 r.
Jest to typowy serwis społecznościowy – dla naukowców – wyposażony w narzędzia umożliwiające efektywną współpracę naukową. Sprawdza się także jako bezpłatny serwis czasopism.

Academia.edu – Amerykański serwis z około siedmioma milionami użytkowników skierowany do naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Badacze umieszczają tam dane bibliograficzne swoich tekstów lub gotowe do ściągnięcia pliki.

Publons  dawniej ResearcherID; serwis zintegrowany z platformą Web of Science. Umożliwia naukowcom udostępnianie, omawianie i uznawanie recenzji oraz edycję badań naukowych. Pomocny w wyszukiwaniu recenzentów.

Figshare – narzędzie przeznaczone dla badaczy, którzy w przyjazny i łatwy sposób chcą udostępnić swoje dane.
Założeniem serwisu jest ułatwienie cytowania i dzielenia się materiałami w serwisach społecznościowych (plikami tekstowymi, obrazami, plikami audio i wideo).
Wszystkie materiały są umieszczane przez badaczy na licencji Creative Commons (CC0 dla baz dany; CC-BY dla pozostałych materiałów) — dzięki czemu inni badacze mogą je użyć w swoich badaniach czy publikacjach.

ZostańPhD.plblog dla doktorantów, młodych naukowców i tych, którzy myślą o doktoracie.
Zawiera informacje o: książkach, narzędziach (programach i aplikacjach), publikowaniu, badaniach i grantach.źródło grafiki tytułowej: Freepik

źródło grafiki tytułowej: Freepik