Kogo zainteresuje BazTOL?

Portal BazTOL – „Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych”.

W portalu zgromadzone są opisy (wraz z aktualnymi adresami internetowymi) polskich publikacji naukowych, baz danych, witryn i serwisów zamieszczonych w sieci. Zasoby BazTOL tematycznie związane są z naukami technicznymi i ukierunkowane na dziedziny związane z obszarem zainteresowań akademickich.

Continue reading

Polska Platforma Medyczna

Platforma jest efektem projektu realizowanego przez Śląski Uniwersytet Medyczny, współfinansowanego z funduszy unijnych pod nazwą „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym”. Łączy i udostępnia dane dotyczące aktywności naukowej i potencjału badawczego ośmiu jednostek Medycznych: Uniwersytetów z Białegostoku, Gdańska, Katowic, Lublina, Szczecina, Warszawy i Wrocławia oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Continue reading

Kogo zainteresuje BazEkon?

BazEkon to polska bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych rejestrująca zawartość czasopism i zeszytów naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych, którą docenioną zwłaszcza studentów tych kierunków, pracowników naukowych i wszystkich zainteresowanych naukami ekonomicznymi. Tworzona i aktualizowana jest na bieżąco przez biblioteki czołowych polskich uniwersytetów ekonomicznych:

Continue reading